Psikiyatrik Hastalıklar ve Şiddet

Şiddet, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artarak devam etmektedir. Neredeyse şiddet içerikli bir habersiz günümüz geçmemektedir. Önceleri küfür hakaret dövme vb. içerikte şiddet haberleri duyarken bunları artık çok sıradan ve haber değeri olmayan şiddet olayları olarak görmekteyiz. Eşin, çocukların, hayvanların öldürüldüğü ve tecavüzlere maruz kaldığı bir dünyada yaşamaya başladık. Şiddetin ise dozu artarak devam etmektedir. İşkence ile öldürmeler artık sosyal medyada yer almakta ve şiddet unsurlarına bahaneler üretilerek kanıksanmaktadır. Şiddet şiddeti doğurduğu tezini doğrulamış durumdayız. 

Eskiden şiddet ile ilgili bir haber görsek mutlaka bir psikiyatrik bir hastalıktan özellikle de şizofreniden bahsedilir ve şiddetin tüm günahı psikiyatrik hastalığı olan bireylere yüklenirdi. Artık bunun gerçek olmadığı aşikâr bir hal almış durumdadır. Şiddette her daim suçlanan ve damgalanan psikiyatrik hastalığı olan bireyler ve şiddet mekanizmasını birazda olsun topluma anlatma gereği olduğunu düşündük. Bu doğrultuda benimle aynı fikirde ve bir öğretim üyesi olan ve ele alınması gerektiğine inanan bir psikiyatri uzmanı ile bu kitap kaleme alındı. Umarım birazda olsa şiddete yönelik bazı farklılıkları fark ettirmeyi sağlamışızdır. Her türlü şiddetin önlendiği ve daha huzurlu bir toplum içinde yaşamak dileğimizdir.   

Prof. Dr. Nermin Gürhan