Kitaplar

Kitap

Şiddet, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artarak devam etmektedir. Neredeyse şiddet içerikli bir habersiz günümüz geçmemektedir. Önceleri küfür hakaret dövme vb. içerikte şiddet haberleri duyarken bunları artık çok sıradan ve haber değeri olmayan şiddet olayları olarak görmekteyiz. Eşin, çocukların, hayvanların öldürüldüğü ve tecavüzlere maruz kaldığı bir dünyada yaşamaya başladık. Şiddetin ise dozu artarak devam etmektedir. İşkence ile öldürmeler artık sosyal medyada yer almakta ve şiddet unsurlarına bahaneler üretilerek kanıksanmaktadır. Şiddet şiddeti doğurduğu tezini doğrulamış durumdayız. 

Eskiden şiddet ile ilgili bir haber görsek mutlaka bir psikiyatrik bir hastalıktan özellikle de şizofreniden bahsedilir ve şiddetin tüm günahı psikiyatrik hastalığı olan bireylere yüklenirdi. Artık bunun gerçek olmadığı aşikâr bir hal almış durumdadır. Şiddette her daim suçlanan ve damgalanan psikiyatrik hastalığı olan bireyler ve şiddet mekanizmasını birazda olsun topluma anlatma gereği olduğunu düşündük. Bu doğrultuda benimle aynı fikirde ve bir öğretim üyesi olan ve ele alınması gerektiğine inanan bir psikiyatri uzmanı ile bu kitap kaleme alındı. Umarım birazda olsa şiddete yönelik bazı farklılıkları fark ettirmeyi sağlamışızdır. Her türlü şiddetin önlendiği ve daha huzurlu bir toplum içinde yaşamak dileğimizdir.   

Prof. Dr. Nermin Gürhan

Kitap Bölümleri

Psikodermatoloji

Deri bedenin en büyük organı olup, çevre ve birey arasındaki sosyal, psikolojik ve metabolik ilişkide işlev gören bir organdır Bundan dolayı deri hastalıklarının psikososyal ve psikiyatrik birlikteliği şaşırtıcı değildir. Psikodermatoloji; aslında görünüşte birbiri ile ilişkisi çok uzak gibi görünen iki tıbbi dalın, dermatoloji ve psikiyatri, nasıl birbiriyle ilişkili olabileceklerinin çok iyi bir örneğidir.

Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Ruhsal Belirtiler ve Bilişsel Bozulma

Travmatik beyin hasarı (TBH), “Bir dış fiziksel gücün beyinde oluşturduğu bir yaralanma” olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak, tıbbi tanımlarda ise TBH, “beyne; darbe, patlama veya bir merminin girmesi gibi harici mekanik güçlerden kaynaklanan hasar” şeklinde yer almaktadır. Goldstein, TBH için “sessiz salgın (silent epidemic)” tanımlamasıyla bu hastalığa dikkat çekmeye çalışmış ve Amerika’da son 12 yılda TBH’ndan kaynaklı ölenlerin sayısının savaşlarda ölenlerin sayısını geçtiğini belirtmiştir.

Birincil Cilt Bozuklukları ve Psikiyatri

Duygusal faktörler birçok deri hastalığını önemli ölçüde etkilemektedir. Stresli yaşam olayları ile hastalık alevlenmeleri arasındaki ilişki hem dermatolojide hem de psikiyatride oldukça iyi bilinmektedir. Deri, stres hormonları ve bağışıklık modülatörleri için bir hedef organdır. Nöro-immüno-kutanöz-endokrin (NICE) model, organ sistemleri, nörotransmitterler, hormonlar, sitokinler ve çeşitli geri bildirim döngüleri arasındaki etkileşimi açıklar. Bu gruptaki dermatolojik hastalıklarda stres bazen ortaya çıkartıcı bazen de hastalığı şiddetlendirici faktör olarak görülmektedir. Stresör olarak görülen tetikleyicilerin saptanması, psikiyatrik hastalıkların zamanında teşhis ve tedavi edilmesi bu hastalıkların tedavisinde oldukça önemlidir.

Deri Belirtileriyle Seyreden Birincil Psikiyatrik Bozukluklar

Hastalar dermatologlara saç veya deri ile ilgili belirtilerle başvururlar. Bu belirtilerin önemli bir kısmı ise sistemik ya da ruhsal hastalıklarla yakından ilişkilidir. Deri belirtileriyle ortaya çıkan birincil psikiyatrik bozukluklarda hastalar bilinçli veya bilinçdışı bir şekilde derilerine zarar verirler. Bu hastalar sadece deri belirtilerinin olduğunu ve psikiyatrik bozukluklarının olmadıklarını düşünürler. Bundan dolayı psikiyatrik tedaviye yönlendirmek oldukça zorludur. Bu hastaları psikiyatrik tedaviye yönlendirmek hastalıklarda görülen intiharı ve hastalığın şiddetini azaltacaktır. Temelde güven ilişkisinin bulunduğu bir hasta-hekim ilişkisi bu yönlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Bu bölümde psikotik belirtilerden, algı ve davranış bozukluklarına kadar geniş bir belirti aralığı olan deri belirtilerinin eşlik ettiği psikiyatrik hastalıklar değerlendirilecektir.